Hoogoven 6

Bij Hoogoven 6 op Tata Steel Nederland is SKB Bulkhandling dagelijks bezig met het laden van slakzand. Dit gebeurt in opdracht van IJTK (IJmond Transport Kippervervoer B.V.). hierbij wordt gebruikt gemaakt van verschillende kiepwagens. Deze kiepwagens vervoeren het slakzand vervolgens naar een tussenopslag van de Enci cementfabriek of naar boten voor verder vervoer door Nederland een België.

Bries

Bries

In opdracht van Tata Steel Nederland is SKB Bulkhandling momenteel actief bezig met het zeven van bries.

Speciaal materiaal

Speciaal materiaal

SKB Bulkhandling is dagelijks bezig met het opzetten van speciaal materiaal voor Tata Steel Nederland. Dit wordt opgezet om ruimte te creëren en wordt vervolgens ook afgevoerd.

Zandopslag

Naast de eerste zandopslag beschikt Enci cementfabriek ook over een tweede zandopslag. De zandopslag bestaat net als de eerste uit twee velden van 75.000 ton slakzand, waarbij het ene veld wordt opgebouwd en van het andere veld wordt afgevoerd naar de cementputten.

Stofbestrijding en milieu

Op zowel het Enci-terrein als het terrein van Tata Steel moet worden voldaan aan hoge milieueisen waarbij het opwaaien van stof wordt teruggedrongen met behulp van spuit- en veegwagens. Hiervoor hebben diverse spuit- en veegwagens paraat welke continu op afroep beschikbaar zijn. Ter voorkoming van stofverspreiding van de opslagen maken wij gebruik van latex wat een laagje over het zand vormt waardoor er geen stof meer vrijkomt.

DSP en overige werkzaamheden

Op Tata Steel is SKB Bulkhandling werkzaam met Volvo shovels van het type L350 F. Het gaat hierbij om o.a. werkzaamheden zoals rollen verladen en assisteren bij de DSP fabriek waar de gloeiende plakken staal worden opgevangen en afgevoerd. De shovels zijn hierbij uitgevoerd met een speciaal opvangbord van 13 meter breed.

Kooks

In opdracht van IJTK voert SKB Bulkhandling en Transport zo'n 400 tot 800 ton kooks per dag af naar speciale putten. Kooks (ook wel Cokes) is steenkool die met een speciale warmtebehandeling van verontreinigingen is ontdaan om het een meer zuivere brandstof te maken.

Kooks wordt gebruikt als reductiemiddel bij de productie van ruw ijzer. Daarnaast dient kooks ook als dragermateriaal in een hoogoven voor de pellets en sinter. De derde functie van kooks in een hoogoven is het doorlaatbaar houden van de lading zodat de hete wind door de hoogoven kan stromen zonder groot drukverschil.

Ter vervanging van kooks worden in de hoogovens ook vermalen kolen rechtstreeks geïnjecteerd. Dit kan slechts tot een bepaald niveau omdat kooks meerdere functies heeft in een hoogoven.

Contact

SKB B.V.
Postbus 48
1960 AA Heemskerk
Noord Holland Nederland
Tel. +31 (0)6 208 73 011
Neem contact met ons op